Uteområde

Barnehagen har et stort og variert uteområde som består av naturlig vegetasjon, fjell og knauser, samt lekeapparater, plen og sykkelveier.

De yngste barna har et eget avskjermet område på baksiden av barnehagen:

 

De eldste barna har et eget område på fremsiden av barnehagen: