temarom

I barnehagen har vi ulike rommer som gir grunnlag for et inspirerende leke og læringsmiljø.

Vannlekerom

Dyrerom

Eventyrrom

Bilrom

Bilrom

Verksted

Verksted

Familierom

Puterom

Konstruksjonsrom

Bibliotek

Atelier