Samarbeidsutvalg

Barnehagen har satt ned et samarbeidsutvalg. 

Lise Høynes – Foreldrerepresentant

– Foreldrerepresentant

Line Enerstvedt – Ansattrepresentant

Maria Nordstrand – Representant for eier