Samarbeidsutvalg

Sist oppdatert 28. november 2019 10:49

Barnehagen har satt ned et samarbeidsutvalg. For barnehageåret 2019/2020 består samarbeidsutvalget av:

Lise Høynes – Foreldrerepresentant

Elisabeth Skådel Alfsen – Foreldrerepresentant

Anne Hilde Trælhaug – Ansatt representant

Line Enerstvedtl – Ansattrepresentant

Wenche Syrevik Mjølhus – Representant for eier