Samarbeidsutvalg

Sist oppdatert 24. oktober 2018 11:48

Barnehagen har satt ned et samarbeidsutvalg. For barnehageåret 2018/2019 består samarbeidsutvalget av:

Jan Even Berg – Foreldrerepresentant

Kristin Guddal – Foreldrerepresentant

Turid Lise Sjøen – Ansatt representant

Randi Risdal – Ansattrepresentant

Wenche Syrevik Mjølhus – Representant for eier