Årsplan og vedtekter

Årsplan 2020-2021

Årsplanen utarbeides i barnehagen, og er et redskap for personalet i det pedagogiske arbeidet. Barnehagens prioriteringer, valg og Rammeplanens innhold skal synliggjøres i årsplanen.

Årsplanen godkjennes hvert år i Sammarbeidsutvalget.

Vedtektene godkjennes i kommunestyret. Siste revidering var i mai 2019.

Vedtekter for kommunale barnehager i Karmøy kommune