Årsplan og vedtekter

Sist oppdatert 2. september 2019 12:06

Årsplan 2019-2020 2

Årsplanen utarbeides i barnehagen, og er et redskap for personalet i det pedagogiske arbeidet. Barnehagens prioriteringer, valg og Rammeplanens innhold skal synliggjøres i årsplanen.

Årsplanen godkjennes hvert år i Sammarbeidsutvalget.

Vedtektene godkjennes i kommunestyret. Siste revidering var i mai 2019.

Vedtekter for kommunale barnehager i Karmøy kommune