Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 20. august 2019 09:43

Skudenes barnehage

Postboks 84

4297 SKUDENESHAVN

Tlf: 52812146

epost: skudenes.barnehage@karmoy.kommune.no

Telefonnummer direkte til gruppene:

Solstrålene: 915 27 657

Marihøna: 941 57 323

Blomsterenga: 917 13 975

Skogstroll: 915 27 840 

Styrer i 100% stilling: Wenche Syrevik Mjølhus

Assisterende styrer i 50% stilling: Gitte Oddeskjær Rasmussen

Lederteamet i barnehagen består av styrer, assisterende styrer og de enkelte pedagogiske lederne på hver gruppe. Lederteamet arbeider sammen for å stadig utvikle barnehagen.

Alle i teamet har et lederansvar. Styrer har det overordnede ansvaret, og de pedagogiske lederne har ansvar for at den enkelte gruppe arbeider i samsvar med Rammeplanen, og de mål som er satt for barnehagen.

Våre pedagogiske ledere er:

Line Enerstvedt – Solstrålene

Ingrid sofie Hansen – Marihøna

Vibecke Jacobsen – Blomsterenga

Hege Himle – Skogstroll