Satsingsområder

Liten og trygg

«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Det betyr at vi legger stor vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.
En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Vi driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!

Har du hørt Diggisangen?

Vi satser på lekemiljø og språk.

I arbeidet med lekemiljø har vi valgt å ha fokus på barnas egne lekesteder ute, i tillegg til temarom inne som lades for lek på barnas premisser. Som redskap i arbeidet har vi fokus på voksenrollen; betydningen av trygge, tilstedeværende og anerkjennende voksne i relasjonene.Språkarbeidet startet som ett felles prosjekt i kommunen i 2019, og som et tiltak til utviklingsarbeidet startet vi arbeidet med språkløyper våren 2020. Tema som ble valgt var hverdagsspråk. Personalet jobber med utvikling av egen voksenrolle i hverdagssituasjoner samt at vi lærer om mulighetene for språkutvikling hos barn med hverdagen som språkbruksarena.