Hvorfor velge oss

Skudenes barnehage har historie tilbake til 1977, da husmorlaget grunnla barnehagen. Karmøy kommune overtok driften i 1990. I 2008 ble heltids- og korttidsbarnehagen slått sammen, og vi flyttet inn i nytt bygg på Sørhåland. 

Barnehagen har gangavstand til Sandholmen, New Zealands hytta, skog og ellers idylliske områder rett utenfor porten. Egen lavvoplass i trollskogen som benyttes ukentlig av alle, men mest av friluftsgruppa. (Skogstroll)   

Bygget er tilrettelagt for å gi barna et godt leke- og læringsmiljø. Vi har blant annet eventyrrom, konstruksjonsrom, atelier, familierom, puterom, vannlekerom, bibliotek og scene. Uteområdet er delt i soner, der småbarngruppene har eget uteområde. I tillegg har vi en stor kjøkkenhage og grillhytte. Uteområdet har naturlig vegetasjon med trær, fjell, knauser og lyngkratt.