Blomsterenga

Sist oppdatert 17. desember 2018 10:21

Blomsterenga er gruppen for 3- og 4åringene i barnehagen. Vi holder til i 2 etasje sammen med Skogstroll. Uken vår består av turdag, lek i gymsalen, aktiviteter på atelier, utelek og arbeid i grupper med fokus på lek og språk. Vi satser mye på leken og voksenrollen i lek gjennom kontinuerlig vurdering av lekemiljø, deltagende voksne og tilrettelegging av variert lek. Vi deler barna ofte opp i mindre grupper for å best mulig legge til rette for lek, læring, gode relasjoner og tilrettelegging for den enkelte.