Grupper

Sist oppdatert 14. november 2018 09:34

Vi har 4 barnegrupper inndelt etter alder.

Barn i alderen 0-3 år holder til i 1.etg.

Barn i alderen 3-6 år holder til i 2.etg.