Skole-barnehageprogrammet

Sist oppdatert 14. november 2018 09:54

Hele personalet er blitt kurset og sertifisert i læreprogrammet DUÅ- “De utrolige årene”, som er utviklet av Carolyn Webster Stratton. Deler av planleggingsdager og personalmøter blir brukt til arbeid med dette. Målet er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, selvbilde og opplevelse av mestring og anerkjennelse. Gode relasjoner mellom barn – voksen, og barn-barn, er fundamentet i arbeidet vårt med “De utrolige årene”.