Dinosaurskolen

Sist oppdatert 31. oktober 2018 11:25

Dinosaurskolen er førskoleopplegget til DUÅ-programmet. På Dinosaurskolen møter barna blant annet Willy, Mari og Dina dinosaur (hånddukker). Sammen øver de blant annet på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, og å ta andres perspektiv. Samlingene er praktisk orienterte, og det veksles mellom å bruke hånddukker, samtaler omkring ulike tema, rollespill og lek. Det blir også tilrettelagte aktiviteter i mindre grupper knyttet opp mot de ulike temaene.