Avdelingene

I barnehagen har vi 4 avdelinger. Det er Marihøna og Solstrålene som holder til i 1.etasje og Blomsterenga og Skogstroll som holder til i 2. etasje. 

Solstråle og Marihøna

Solstrålene og Marihøna er småbarnsgrupper. Vi har barn fra alderen ca. 1 – 3 år.

Marihøna
0-3 års avdeling.
Pedagogisk leder Ingrid Sofie Hansen.
Direkte kontakt, mob: 941 57 323

Solstrålene
0-3 års avdeling.
Pedagogisk leder Line Enerstvedt.
Direkte kontakt, mob: 915 27 657

Det viktige for oss er trygge rammer og gode rutiner, dette gir trygghet for både barn og foresatte. De voksne er tilstede ”på gulvet” sammen med barna, gir omsorg og trygghet, og vise oppmerksomhet mot deres interesser. Vi har fokus på godt samspill, være tilstede på barnas premisser og ha et utviklende miljø.

Skudenes barnehage har et tilrettelagt miljø for de minste. Vi har småbarnsgruppene Solstrålene og Marihøna i første etasje med store, lyse rom som inspirerer til lek og læring. Vi har ulike tema-rom som bl.a. vannlekerom, dyre-rom, bil-rom, familierom, atelier og pute-rom.  Rommene brukes daglig både i lek og gruppeaktiviteter. Vi har også mulighet for å låne gymsalen på Sørhåland barneskole. En dag i uken drar vi på tur med vogner, eller til fots i nærmiljøet.

Blomsterenga

Blomsterenga
3-4 års avdeling.
Pedagogisk leder Vibecke Jakobsen.
Direkte kontakt, mob: 917 13 975

Blomsterenga er gruppen for 3- og 4åringene i barnehagen. Vi holder til i 2 etasje sammen med Skogstroll. Uken vår består av turdag, lek i gymsalen, aktiviteter på atelier, utelek og arbeid i grupper med fokus på lek og språk. Vi satser mye på leken og voksenrollen i lek gjennom kontinuerlig vurdering av lekemiljø, deltagende voksne og tilrettelegging av variert lek. Vi deler barna ofte opp i mindre grupper for å best mulig legge til rette for lek, læring, gode relasjoner og tilrettelegging for den enkelte.

Skogstroll

Skogstroll (friluftsgruppa)
5-6 åringene.
Pedagogisk leder Hege Himle.
Direkte kontakt, mob: 915 27 840

På Skogstroll har vi 3 turdager i uken. Vi utforsker nærmiljøet og bruker naturen aktivt i lek og læring. Vi oppdager, utforsker og bruker fantasien i naturen og har fokus på å bli glad i og ta vare på naturen rundt oss. Vi lager også varm mat på tur hver uke. En dag i uken har vi førskole der vi bruker Dinosaurskoleprogrammet til De utrolige årene. Her er fokuseres det på venneferdigheter, lære å kjenne følelsene våre og problemløsning.